Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 78


Liite KPHVA Vammaisneuvoston toimintasääntö

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamiskeinot / Vammaisneuvosto

 

KPHVAHAL 20.06.2022 § 78  

53/00.01.02/2022  

 

 

Valmistelija osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö Jussi Salminen

 

Hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Keskeisimpänä vaikuttamiskeinona voidaan pitää hyvinvointialueen asukkaan äänioikeutta aluevaaleissa.

 

Hyvinvointialueilla on useita erilaisia vaikuttamistoimielimiä. Aluehallituksen on asetettava esim;

  • nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä,
  • ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi hyvinvointialueen vanhusneuvosto sekä
  • vammaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen vammaisneuvosto.

 

Vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä niin, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja. Lisäksi vaikuttamistoimielimiin voidaan valita muita henkilöitä. Aluehallituksen on huolehdittava edellä tarkoitettujen elinten toimintaedellytyksistä.

 

Aluevaltuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:

1. järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä asiakasraateja

 2. selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa

3. valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia hyvinvointialueen toimielimiin

4. suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

5. järjestämällä mahdollisuuksia osallistua hyvinvointialueen talouden suunnitteluun

6. tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asiakkaiden suunnittelua ja valmistelua

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö on vahvistettu 7.3.2022 olleessa hyvinvointialueen valtuustossa. Sen kolmannessa (3) luvussa todetaan meidän alueen vaikuttamistoimielimet. Niitä ovat alueneuvottelukunta, nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja asiakasraati.

 

Hyvinvointialueen hallituksen valtuuttamana osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö Jussi Salminen on pyytänyt alueen kuntien vanhus- ja vammaisneuvostoja nimeämään ehdokkaansa tulevaan hyvinvointialueen vanhusneuvostoon ja vammaisneuvostoon.  Kuntien vanhus- ja vammaisneuvostojen esityksiä hyvinvointialueen vanhusneuvostoon ja vammaisneuvostoon pyydettiin 31.5.2022 kello 16.00 mennessä.

 

Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat esitykset hyvinvointialueen vammaisneuvostoksi;

 From Marianne varaedustana?

 Konttila Sauli varaedustaja Sinikka Katila

 Koskela Tiina varaedustaja Taina Koskela

 Koskimaa Esa varaedustaja Mikko Vehniäinen

 Lahnalampi Jouko varaedustaja Pirkko Kirsilä

 Nyberg Anders varaedustaja Katrin Björklund

 Möttönen Vuokko varaedustaja Seppo Ahvenkoski

 Parkkila Sirpa varaedustaja Aimo Itäniemi

 Pollari Taisto varaedustaja Maria Patana

 Törmälehto Asta varaedustaja Marjatta Luoma

 

Aluehallitus asettaa vammaisneuvoston valtuustokausittain. Aluehallitus hyväksyy vaikuttamistoimielimelle toimintasäännön, jossa todetaan muun muassa toimielimen lakisääteiset ja mahdolliset muut tehtävät, jäsenten lukumäärä ja valintatapa, toimikausi, kokous- ja toimintakäytännöt, puheenjohtajan valinta, sihteerin tehtävien hoitaminen, toimintasuunnitelman laatiminen ja toimintakertomuksen antaminen sekä yhteistyö kuntatason vaikuttamistoimielimen kanssa.

 

Aluehallitukselle esitetään, että se nimeää hyvinvointialueen vammaisneuvostoon 10 jäsentä (7+2+1). Lisäksi esittelijä, sihteeri ja perhepalveluiden toimialuejohtaja. Aluehallitus nimeää vammaisneuvostoon omat kaksi edustajaansa.

 

Osallisuuden ja osallistumisen hengessä Soiten vammaisneuvosto on käsitellyt 21.4.2022 toimintasääntö luonnoksen ja omalta osaltaan sen hyväksynyt. Kunnallisten vammaisneuvostojen valitsemat jäsenet ovat kokoontuneet yhteiskokoukseen 8.6.2022 ja keskustelun kautta täydentäneet kuntien alkuperäisiä esityksiä ja samalla huolehtineet valintojen tasapuolisuudesta sukupuolten ja eri järjestöjen välillä.

 

 Liite A Hyvinvointialueen vammaisneuvoston toimintasääntö

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. asettaa vammaisneuvoston valtuustokaudelle edellä todetun esityksen mukaisesti ja valtuuttaa neuvoston hyväksymään valtuustokauden aikana tarvittavat muutokset
2. hyväksyy toimintasäännön liitteen mukaisesti
3. nimeää vammaisneuvoston esittelijäksi Jussi Salmisen ja sihteeriksi Paul Granvikin.
4. nimeää omat edustajansa vammaisneuvostoon (2).

 

Päätös 1. - 3. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
4. Aluehallitus päätti nimetä edustajikseen vammaisneuvostoon Margita Lukkarisen ja Mauri Salon.