Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 15.08.2022/Pykälä 94


Liite A §94_RoboPop ESR+ hankesuunnitelma

 

RoboPop hankkeeseen osallistuminen

 

KPHVAHAL 15.08.2022 § 94  

73/00.02.01/2022  

 

 

Valmistelija ICT hankejohtaja Tanja Witick

 

 

Taustaa

Soite organisaatiolle on tehty Digiohjelma, jossa pureudutaan sähköisen asioinnin ja etäasioinnin laajentamiseen ja kehittämiseen Soitessa. Tärkeä osa Digiohjelmaa on henkilöstön osaamisen kehittäminen. 

Teknologialähtöisille ratkaisulle ja monialaiselle henkilöstön osaamiselle on kasvava tarve. Alan ammattilaisilla tulee olla tietämystä erilaisista teknologiaratkaisuista, kyky ohjata asiakkaita teknologian käytössä ja myös innovoida uusia käyttömahdollisuuksia.

 

RoboPop, HealthLab jatkuvan oppimisen kehittämisen ympäristönä -hankkeessa rakennetaan paikallinen osaamisekosysteemi ja kehitetään terveys- ja hyvinvointiteknologiaosaamisen koulutustarjontaa. Hankkeen tehtävänä on edistää monialaista hyvinvointi- ja terveysteknologian käyttöönottoa, hyödyntämistä ja kehittämistä vahvistamalla näihin liittyvää osaamista Keski-Pohjanmaan alueella. Hanke edistää näin ollen Hyvinvointialueen strategisesti merkittävää digitalisaatio tavoitetta kasvattamalla sote henkilöstön osaamista.

 

RoboPop, HealthLab jatkuvan oppimisen kehittämisen ympäristönä -hanke

Hankkeen hakijaorganisaatio ja toteuttaja on Centria-ammattikorkeakoulu Oy. Rahoitusta haetaan Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta/ Toimintalinja 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi. Hanke on suunniteltu toteutettavana ajanjaksolla 1.1.2023 - 31.12.2025.

 

Hankkeen päätavoite on kehittää koulutuksen laatua ja tarjontaa edistämällä monialaista hyvinvointi- ja terveysteknologian osaamista Keski-Pohjanmaan alueella. Konkreettisesti hanke tuottaa jatkuvan oppimisen ympäristöjä, yksilöllisiä, monimuotoisia, saavutettavia, ajasta ja paikasta riippumattomia hyvinvointi- ja terveysteknologiakoulutussisältöjä sekä kehittää oppimista tukevaa pedagogiikkaa. Hanke tukee uusien toimintatapojen ja teknologian hyödyntämistä sekä niihin liittyvää osaamisen kehittämistä työpaikoilla. Hankkeessa edistetään tki-toiminnan integraatiota koulutukseen sekä vahvistetaan koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden, julkisen sektorin ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä.

 

Kustannukset

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat kolmelta vuodelta yhteensä 480 630 €. Haettava avustus kattaa 80 % kustannuksista, hakijan omarahoitus 15 % ja Keski-Pohjanmaan Hyvinvointialueen osuus 5 % kokonaiskustannuksista eli 8010 €/vuosi, yhteensä 24 030 € koko hankeajalta (01/23-12/25).

 

Liitteenä (A§94) hankesuunnitelma, joka viimeistellään hakijan toimesta ennen hakemuksen jättämistä 31.8.2022.

 

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää:
1) sitoutua RoboPop, HealthLab jatkuvan oppimisen kehittämisen ympäristönä -hankkeeseen sekä
2) osallistua hankkeen kustannuksiin hyvinvointialueen osuudella, yhteensä 24 030 €, edellyttäen että haettava rahoitus myönnetään hankkeelle.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.