Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 15.08.2022/Pykälä 89


 

Pelastusjohtajan, johtajaylilääkärin, sosiaalijohtajan, johtajaylihoitajan, talousjohtajan, henkilöstöjohtajan sekä sisäisen tarkastajan nimeäminen hyvinvointialueelle

 

KPHVAHAL 15.08.2022 § 89  

64/00.02.01/2022  

 

 

Valmistelija Hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi

 

 Aluehallitus on 20.6.2022 kokouksessa perustanut seuraavat virat ja määritellyt näille kelpoisuusehdot:


1. pelastusjohtaja
2. johtajaylilääkäri
3. johtajaylihoitaja
4. sosiaalijohtaja
5. toimialuejohtaja, terveyden ja sairaanhoidon palvelut
6. toimialuejohtaja, hoito ja hoiva
7. toimialuejohtaja, perheiden palvelut
8. talousjohtaja
9. henkilöstöjohtaja
10. hankintajohtaja
11. hallintolakimies
12. muutosjohtaja
13. osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö
14. tietohallintojohtaja
15. viestintäpäällikkö
16. talouspäällikkö
17. tietopalvelupäällikkö
18. sisäinen tarkastaja
19. tekninen johtaja

Aluehallitus on päätöksessään valtuuttanut hyvinvointialuejohtajan nimeämään siirtyvistä organisaatioista henkilöt perustettaviin virkoihin siltä osin kuin päätösvalta ei ole aluehallituksella. Hallintosäännön 53 § mukaan aluehallitus valitsee pelastusjohtajan, johtajaylilääkärin, sosiaalijohtajan, johtajaylihoitajan, talousjohtajan, henkilöstöjohtajan sekä sisäisen tarkastajan virkasuhteeseen. Hyvinvointialuejohtaja valitsee toimialuejohtajat, hallintolakimiehen, muutosjohtajan sekä hankintajohtajan virkasuhteeseen. Muilta osin palvelusuhteeseen ottamisesta määrätään johtosäännössä (ent. toimintasääntö), joka ei ole vielä voimassa.

 

Perustettuihin virkoihin tehtävät nimityspäätökset astuvat voimaan 1.1.2023 hyvinvointialuetta koskevan liikkeenluovutuksen mukaisesti. Nimitettävät viranhaltijat vastaavat hyvinvointialueen valmisteluvaiheessa virkavastuullisesti virkaan kuuluvista tehtävistä henkilöstövuokraussopimuksella Soite kuntayhtymän tai alueellisen pelastuslaitoksen virasta käsin. 

 

Edellä mainitun perusteella aluehallitus nimittää viranhaltijat seuraaviin virkoihin:

1.  pelastusjohtaja
2. johtajaylilääkäri
3. johtajaylihoitaja
4. sosiaalijohtaja

5.  sisäinen tarkastaja

6.  talousjohtaja
7. henkilöstöjohtaja

 

Yhdistyvistä organisaatioista siirrettäviltä ja nyt nimitettäviltä viranhaltijoilta pyydetään suostumus tehtävään. Esitettävät viranhaltijat täyttävät virkoihin vaaditut kelpoisuusvaatimukset.

 

Pelastusjohtajan, johtajaylilääkärin sekä talousjohtajan virat tullaan täyttämään julkisen haun kautta viranhaltijoiden irtisanoutumisten vuoksi.

Muut tässä pykälässä mainitut viranhaltijat nimetään hyvinvointialuejohtajan viranhaltijapäätöksellä perheiden palveluiden toimialuejohtajaa lukuunottamatta.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää nimetä 1.1.2023 liikkeenluovutuksen perusteella seuraavat viranhaltijat:
1. johtajaylihoitajaksi Piia Kurikkalan,
2. sosiaalijohtajaksi Tarja Oikarinen-Nybackan,
3. sisäiseksi tarkastajaksi Tommi Koskisen ja
4. henkilöstöjohtajaksi Eija-Liisa Heikkilän.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.

 

 Merk. kokouksesta poistuivat Salminen, Leppälä, Kurikkala, Oikarinen-Nybacka sekä Rajaniemi tämän asian käsittelyn ajaksi.