Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 18.11.2022/Pykälä 181 

Sansia Oy:n osakkeiden merkintä

 

KPHVAHAL 18.11.2022 § 181  

165/00.02.01/2022  

 

 

Valmistelija Hallintolakimies Vilma Kiilunen, hankintajohtaja Anne Harjunpää

 

Sansia Oy on julkisyhteisöjen omistama yhtiö. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on tuottaa hankintapalveluita, koulutus- ja konsultointipalveluita, logistiikkapalveluita ja henkilöliikenteen palveluita hankintalain tarkoittamana yhteishankintayksikkönä ja sidosyksikkönä kunnille, kuntayhtymille, maakunnille, seurakunnille, julkisomisteisille osakeyhtiöille sekä muille vastaaville yhteisöille ja hankintayksiköille sekä harjoittaa niihin liittyvää muuta liiketoimintaa (liite 1).

 

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lainsäädännön tarkoittamana omistajiensa (hankintayksiköitä) sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä.

 

Sidosyksikkö on hankintayksiköstä muodollisesti erillinen ja päätöksenteon kannalta itsenäinen yksikkö. Hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää määräysvaltaa sidosyksikköön samalla tavalla kuin omiin toimipaikkoihinsa. Sidosyksikön myynti muille kuin omistajille on enintään viisi (5) prosenttia liikevaihdosta ja enintään 500.000 euroa vuodessa.

 

Yhtiön yhtiökokous on 12.4.2018 antanut yhtiön hallitukselle valtuuden maksullisen suunnatun osakeannin järjestämiseen. Yhtiön hallitus on 9.5.2018 päättänyt järjestää suunnatun osakeannin. Yhden osakkeen merkintähinta on 2.000 euroa osakkeelta. Osakkeesta ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa, mutta varainsiirtoveroilmoitus tulee kuitenkin tehdä. Yhtiö on 8.11.2022 lähettänyt tarjouksen osakkuudesta Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle (liite 2).

 

Yhtiön perustajat Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri omistavat yhtiöstä yhteensä 47,3 prosenttia. Nämä kaksi suurinta osakkeenomistajaa ja yhtiö ovat solmineet osakassopimuksen (liite 3).

 

Yhteensä yhtiöllä oli 123 osakkeenomistajaa per 31.12.2021. Uusi osakkeenomistaja ja yhtiö solmivat puitesopimuksen (liite 4), jonka tavoitteena on sopia yhtiön osakkeiden omistukseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Osakkuus yhtiössä mahdollistaa palveluiden hankinnan yhtiöstä. Mahdolliset hankintapäätökset tehdään erikseen. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite on ollut aiemmin mukana yhtiön järjestämissä yhteishankinnoissa erillissopimuksella, mutta jatkossa hankintoihin mukaan tulo edellyttää Sansian osakkuutta.

 

Liitteenä 5 saatetaan tiedoksi yhtiön tilinpäätös vuodelta 2021.

 

Liite A §181, Yhtiöjärjestys

Liite B §181, Tarjous osakkuudesta

Liite C §181, Osakassopimus

Liite D §181, Puitesopimus

Liite E §181, Sansia oy:n vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää, että
1. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue merkitsee yhden Sansia Oy:n osakkeen hintaan 2.000 euroa;
2. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue solmii Sansia Oy:n kanssa puitesopimuksen;
3. valtuuttaa hankintajohtajan suorittamaan osakemerkinnän ja allekirjoittamaan puitesopimuksen.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.