Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 05.12.2022/Pykälä 209


Liite A § 209_ hyvinvointialueen_vakanssit_

 

Vakanssien perustaminen Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle

 

KPHVAHAL 05.12.2022 § 209  

52/01.01.01/2022  

 

 

Valmistelija Henkilöstöjohtaja Eija-Liisa Heikkilä

 

 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue muodostuu Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella toimivien organisaatioiden luovuttamista täytäntöönpanoasetuksen mukaisissa tehtävissä toimivista henkilöistä. Hyvinvointialue perustaa tarvittavat virat ja toimet (=vakanssit), joihin hyvinvointialueelle tuleva henkilöstö otetaan vastaan.

 

 Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (ns. voimaanpanolain) 18 §:n mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liikkeenluovutukseksi.

 

 Hyvinvointialue perustaa toiminnan kannalta tarpeelliset virat niihin tehtäviin, joissa käytetään julkista valtaa. Henkilöt luovuttavista organisaatioista siirtyvät automaattisesti ilman hakumenettelyä virkoihin, joiden kelpoisuusvaatimukset he täyttävät ja joita voidaan pitää heille sopivina. Nykyiset siirtyvät viranhaltijat, jotka eivät jatkossa käytä julkista valtaa, siirretään vastaavaan työsuhteiseen tehtävään ja työntekijän kanssa käydään yhteistoimintaneuvottelut siirrosta.

 

 Henkilöt luovuttavista organisaatioista siirtyvät automaattisesti ilman hakumenettelyä virkoihin, joiden kelpoisuusvaatimukset he täyttävät ja joita voidaan pitää heille sopivina. Luovuttavien organisaatioiden viranhaltijat, jotka eivät hyvinvointialueella käytä julkista valtaa, siirretään vastaavaan työsuhteiseen tehtävään yhteistoiminnassa.

 

 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle on valmisteltu henkilöstöresursointiin ns. vakanssit eli vakituiset virat ja toimet. Jokaisella vakanssilla on yksi vakituinen vakanssinhoitaja ja jos hän on syystä tai toisesta virka- tai työvapaalla niin hänellä voi olla määräaikainen sijainen, joka kirjataan palkkakirjanpidossa tälle vakanssille. 

 

 Vakanssit on valmisteltu niin, että yksiköillä on ns. perusmiehitys kuten henkilöstömitoituksen mukainen virkojen ja toimien määrä. Vakituinen varahenkilöstö on resursoitu resurssikeskukseen enimmäkseen hoitotyön ammattien työsuhteina.

 

 Aluehallitus on perustanut vuoden 2022 aikana muutamia johtaja- ja päällikkövirkoja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

 

 Nyt esitettävät vakanssit on budjetoitu vuoden 2023 talous- ja toimintasuunnitelmaan sekä ne ovat mukana aluevaltuuston hyväksymässä talousarviossa. Hoidon ja hoivan toimialueen vakansseissa on huomioitu henkilöstömitoituksen muutos 1.4.2023 sekä hoiva-avustajien vakanssit.

 

 Johtosäännön mukaan hyvinvointialuejohtaja päättää henkilöstö- ja muiden resurssien siirroista toimialueiden välillä, toimialuejohtaja palvelualueiden välillä ja palvelualuejohtaja vastuualueiden välillä.

 

 Liitteessä 1 on luettelo hyvinvointialueen viroista ja toimista organisaatiorakenteen mukaisessa järjestyksessä. Mukana luettelossa on aluehallituksen aikaisemmin perustamat vakanssit.

 

 LiiteA § 209, Hyvinvointialueen vakanssit

 LiiteB § 209, Kelpoisuusehdot

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää perustaa liitteessä esitetyt vakanssit Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle ja hyväksyy perustettujen virkojen ja toimien kelpoisuusehdot.

 

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin hyvinvointialuejohtajan tekemän lisäyksen mukaisesti, että henkilöstöjohtaja valtuutetaan täydentämään ja tekemään tarvittavat tekniset korjaukset vakanssilistaukseen siirtyvän henkilöstön osalta.