Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 13.02.2023/Pykälä 40


 

Valtuustoaloite 12.12.2022; Työsuhdepyöräily

 

KPHVAHAL 13.02.2023 § 40  

2/00.03.01/2022  

 

 

Valmistelija Hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi, hallintosihteeri Mia Lukkarila

 

Perussuomalaisten valtuustorymä jätti valtuustoaloitteen aluevaltuuston kokouksessa 12.12.2022 koskien työsuhdepyöräetua. Perussuomalaisten valtuustoryhmä esitti, että Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue selvittää mahdollisuuden ottaa henkilökunnalleen käyttöön polkupyöräedun.

Hallintosäännön 140 § mukaan valtuutettu voi jättää aluevaltuustossa aloitteita seuraavan säännön mukaisesti:

 

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita hyvinvointialueen toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle kirjallisesti tai sähköisesti. Sähköisessä kokouksessa aloite lähetetään sähköisesti kokouksen puheenjohtajan ilmoittamalla tavalla.

 

Aloite on, sitä enempää käsittelemättä, lähetettävä aluehallituksen valmisteltavaksi. Aluevaltuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

 

Aluehallituksen on vuosittain toukokuun loppuun mennessä esitettävä aluevaltuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja aluehallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita aluevaltuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Aluevaltuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun (Hallintosääntö 140§).

 

Aluehallitus käsitteli 16.1 2023 kokouksessaan § 9 Soiten henkilöstöetuuksia. Tässä yhteydessä aluehallitus hyväksyi e-passin lisäksi hyvinvointialueen henkilöstöeduksi polkupyöräedun. Valtuustoaloitteen lisäksi työsuhdepyörä on noussut esille aiemmin toteutetun henkilöstöetuuksia koskevan selvityksen yhteydessä arvostettuna ja vaikuttavana etuutena.

 

 

Oheisaineistona Valtuustoaloite 12.12.2022; Työsuhdepyöräily

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1.merkitä tiedoksi Perussuomalaisten valtuustoryhmän jättämän valtuustoaloitteen;
2. merkitä tiedoksi annettavan vastauksen valtuustoaloitteeseen ja toteaa, että valtuustoaloitteen mukaisesti polkupyöräetuuden käyttöönottoa on selvitetty ja polkupyöräetuus on päätöksellä sisällytetty Soiten henkilöstöetuudeksi;
3. saattaa vastauksen tiedoksi aluevaltuustolle;
4. että, aloite katsotaan tällä päätöksellä loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Aluehallitus päätti kohdat 1-4. päätösesityksen mukaisesti.

 

 

 

 

 

 

 Merk.tied. Jäsen Pasi Kanniainen oli poissa kokouksesta klo 10.46-10.48.