Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 13.02.2023/Pykälä 39 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen brändi

 

KPHVAHAL 30.01.2023 § 24 

 

 

 

Valmistelija viestintäpäällikkö Suvi Melender-Lågland

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle toteutetaan brändiuudistus, jota on valmisteltu syksystä 2022 lähtien eri työpajoissa ja luonnosta on esitelty mm. henkilöstöryhmien edustajille. Valmistelua on tehty yhteistyössä bränditoimisto 358 kanssa.

 

Brändikokonaisuuteen sisältyy:

  • sanoitus Soiten bränditarinalle
  • sanoitus Soiten brändin arvolupauksesta, ns. "slogan"
  • visuaalinen ilme
  • brändihierarkia
  • laaja kokoelma visuaalisia pohjia eri ohjelmistoihin, mukaan lukien MS Office pohjat

 

Brändiuudistuksen tavoitteena on vahvistaa Soiten erottautumista ja tunnettuutta, tukea alueen vetovoimaa ja rekrytointia sekä luoda pohja jatkuvalle markkinoinnin strategiselle ja tavoitteelliselle tekemiselle. Kokonaisuus tiivistetään brändikäsikirjaan.

 

Brändi rakennettu vahvasti henkilöstölle ja toteutuu henkilöstöstä käsin. Soiten arvolupauksen keskeinen tavoite on olla  merkityksellinen ja innostava työntekijöiden näkökulmasta. Työntekijät ovat avainasemassa hyvän asiakaskokemuksen toteutumiseksi. Asiakaskokemus määrittää pitkälle sitä, minkälaiseksi Soiten brändi koetaan. Arvolupauksessa on haettu aitoa merkityksellisyyttä, tavoitteellisuutta sekä positiivista asennetta pelkän sanoilla leikittelyn sijaan.

 

Myös brändin lanseerauksessa halutaan korostaa henkilöstön ensisijaisuutta. Tässä valmisteluvaiheessa suunnitellaan brändin lanseerauksen toteutustapaa.

 

 

Päätösesitys Päätetään merkitä tiedoksi oheismateriaalin mukainen Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten brändikokonaisuus, keskustellaan jatkovalmistelun tarpeesta sekä lanseerauksen toteuttamisesta.

 

Päätös Merkittiin tiedoksi.

 

 

KPHVAHAL 13.02.2023 § 39  

167/00.02.01/2022  

 

 

Valmistelija viestintäpäällikkö Suvi Melender-Lågland

Soiten brändiuudistustyö on edennyt päätöksentekovaiheeseen. Brändiuudistusta on esitelty henkilöstölle mm. esihenkilöiden ja henkilöstöryhmien kautta sekä sisäisessä henkilöstöinfossa ja intranetissä.

 

Soiten uusi brändi on rakennettu vahvasti henkilöstölle ja toteutuu henkilöstöstä käsin. Työpajoissa on tullut esiin soitelaisten vahva tekemisen meininki ja ammattitaitoinen asenne, mikä heijastuu bränditarinaan ja -lupaukseen.

 

Soiten brändilupaus tiivistyy sanoitukseen "Hyvin voimme". Hyvin voimme on lupauksemme sinulle, minulle ja meille.

 

Työntekijän näkökulmasta arvolupaus tulee esiin vahvana ammattiylpeytenä ja yhteen hiileen puhaltamisena - se on työhyvinvointia ja hyvää arkea työssä. Koko Soiten tasolla brändilupauksemme on tervettä työkulttuuria, hyvinvoivia ihmisiä, kehittymisen ja kokeilun kulttuuria sekä yhteistyötä muiden kanssa. Kun oma porukka voi hyvin, pystymme paremmin palvelemaan niitä, jotka apua tarvitsevat. Siksi työntekijöiden hyvinvointi on Keski-Pohjanmaalla kunnia-asia.

 

Asukkaan näkökulmasta brändilupaus tarkoittaa hyvinvointia, hyvää ja onnellista arkea sekä asukkaan omaa toimeliaisuutta ja aktiivisuutta. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen näkökulmasta brändilupaus heijastuu alueen hyvinvointiin, kasvuun ja kehittymiseen sekä yhteistyöhön. Hyvinvointi, hyvä arki ja elämänlaatu ovat asioita, joista Keski-Pohjanmaa tunnistetaan - myös huomenna.

 

Brändiuudistuksen tavoitteena on vahvistaa Soiten erottautumista ja tunnettuutta, tukea alueen vetovoimaa ja rekrytointia sekä luoda pohja jatkuvalle markkinoinnin strategiselle ja tavoitteelliselle tekemiselle. Kokonaisuus tiivistetään brändikäsikirjaan.

 

Hyvin voimme -lupaus tulee jatkossa näkymään vahvasti Soiten viestinnässä niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Teeman ympärille ideoidaan erilaisia tapoja tuoda lupausta esille.

 

Liite A § 39 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen brändikokonaisuus

 

Päätösesitys Aluehallitus hyväksyy uudistetun brändikokonaisuuden.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.