Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 13.02.2023/Pykälä 38 

Työplus Yhtiöt Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

 

KPHVAHAL 13.02.2023 § 38  

51/00.02.01/2022  

 

 

Valmistelija Vs. hallintolakimies Viivi Haanpää, hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi

 

Työplus Yhtiöt Oy hoitaa osakkaidensa työterveyshuoltolain (1383/2001) 12 §:n ja 14 §:n mukaisia työterveyshuollon tehtäviä osakkaidensa omistamana inhouse-yhtiönä. Keski-Pohjanmaan

hyvinvointialue toteuttaa terveydenhuoltolain (1326/2010) 18 §:n mukaisen työterveyshuoltopalveluiden järjestämisvastuunsa Yhtiön kautta. Työterveyshuollon palvelut järjestetään Yhtiön tytäryhtiön Työplus Oy:n toimintana.

 

Työplus Yhtiöt Oy:öön on sulautettu 31.12.2022 Työplus-konsernin tytäryhtiö TyöplusKunta Oy. Työplus Yhtiöt Oy:n ja TyöplusKunta Oy:n omistajien välillä voimassa oleva osakassopimus on hyväksytty 19.12.2018 perustajaosakkaiden puolesta ja sen jälkeen yhtiöön liittyvien nykyisten osakkaiden puolesta. Osakassopimuksen uusiminen on on tarpeellista TyöplusKunta Oy:n sulautumisen sekä sote-uudistuksesta johtuvan toimintaympäristön muuttumisen myötä.

 

Uutta osakassopimusta Työplus Yhtiöt Oy:lle on työstetty KPMG:n kanssa huomioiden omistajien intressit. Työplus Yhtiöt Oy:n hallitus on kokouksessaan 27.1.2023 päättänyt ehdottaa, että yhtiökokous päättää hyväksyä Yhtiön uuden osakassopimuksen Yhtiön puolesta sekä päättänyt lähettää Yhtiön uuden osakassopimuksen omistajille hyväksyttäväksi. Uudessa osakassopimuksessa sopimuksen osapuolet sopivat tarkemmin Yhtiön hallinnosta ja päätöksenteosta, Yhtiössä olevien osakkeiden ja mahdollisten myöhempien osakkeiden omistuksesta ja luovutuksesta, osakkaiden rahoitusvastuusta sekä osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista toisiinsa nähden.

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 42 §:n mukaan aluehallitus päättää osakassopimuksista.

 

Liite A §38 Työplus Yhtiöt Oy:n osakassopimus.

 

Oheismateriaalina Työplus Yhtiöt Oy:n hallituksen pöytäkirjan ote 27.1.2023.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. hyväksyä liitteenä (Liite A §38) olevan Työplus Yhtiöt Oy:n (2661818-3) osakassopimuksen; ja
2. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan olennaisilta osin liitteen mukaisen osakassopimuksen sekä tarvittaessa allekirjoituksellaan tai muutoin hyväksymään tekniset kirjoitus- ja laskuvirheen korjaukset.

 

Päätös Hyvinvointialuejohtaja muutti kokouksessa päätösesitystään siten, että asian käsittely siirretään seuraavaan aluehallituksen kokoukseen ja asian valmistelua jatketaan.

Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialuejohtajan muutetun päätösesityksen.

 

 

 Merk.tied.

 Aluehallituksen puheenjohtaja Sari Innanen, aluehallituksen 1 vpj Arto Alpia, jäsen Mauri Salo sekä kansalliskielilautakunnan pj Marlén Timonen ilmoittivat esteellisyydestä asian käsittelyn ja päätöksenteossa klo 10.33 -10.46. Esteelliset osallistuvat saman asian käsittelyyn muiden sopimusosapuolten puolesta.

 

 Tämän pykälän puheenjohtajana toimi aluehallituksen 2. varapuheenjohtaja Kristiina Teerikangas.