Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 30.10.2023/Pykälä 247


 

Lääkkeellisten ja teollisten kaasujen hankinta

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 30.10.2023 § 247  

3926/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija tekninen johtaja Pekka Nevanperä, käyttöpäällikkö Toni Rukkila, hankintajohtaja Anne Harjunpää

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue on kilpailuttanut lääkkellisten ja teollisten kaasujen hankinnan. Hankintaan sisältyy kaasujen lisäksi nestehappisäiliön toimitus Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan sekä nestehapen kaukovalvontajärjestelmä, jolla valvotaan säiliön nestehapen määrää. Lisäksi on pyydetty hintatiedot toimipisteiden kaasuverkoston kaasunäytteiden analyysien suorittamisesta.

 

Hankintaan valitaan yksi toimittaja. Sopimuskausi alkaa mahdollisimman pian ja on voimassa toistaiseksi kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.

 

Hankinnan arvo ylittää hankintalain 26 §:n mukaisen EU-kynnysarvon. Hankinnassa käytettiin sähköistä Cloudia -kilpailutusjärjestelmää ja hankintailmoitus julkaistiin Hilma-ilmoituskanavassa 31.8.2023. Hankintamenettelynä oli avoin menettely.

 

Tarjousten jättöaika päättyi 19.10.2023 klo 12.00. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kaksi tarjoajaa: Oy AGA Ab ja Woikoski Oy. Kaikki tarjoukset täyttävät soveltuvuusvaatimukset ja ovat tarjouspyynnön mukaisia.

 

Tarjouspyynnössä valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, joka määräytyy halvimman hinnan perusteella. Vertailuhinnan laskennassa on käytetty arvioituja kulutusmääriä. Tarjousten vertailu ja yhteenveto on oheismateriaalina.

 

Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintasopimus sen jälkeen, kun hankintapäätös on lainvoimainen. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen hankintapäätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. Sopimus syntyy vasta, kun sopijapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää valita lääkkeellisten ja teollisten kaasujen toimittajaksi tarjousten vertailun mukaisesti halvimman tarjouksen jättäneen tarjoajan.

 

Päätös Aluehallitus päätti valita lääkkeellisten ja teollisten kaasujen toimittajaksi tarjousten vertailun mukaisesti halvimman tarjouksen jättäneen tarjoajan Woikoski Oy:n.

 

 Merk. hankintajohtaja Anne Harjunpää esitteli asian kokouksen alussa.