Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 30.10.2023/Pykälä 246


 

Vartiointipalveluiden hankinta

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 30.10.2023 § 246  

3925/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija hankintajohtaja Anne Harjunpää, vastuualuejohtaja Sari Timonen, turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Pasi Paasila

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue on kilpailuttanut vartiointipalveluiden järjestämisen 1.1.2024 alkaen. Sopimus tehdään 1.1.2024 alkaen toistaiseksi voimassa olevana kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä hankintalain liitteen E mukainen hankinta.

 

Hankinta sisältää paikallisvartioinnin Kokkolan keskussairaala-alueelle, hälytys- ja tilausvartioinnin, hälytyskeskuspalvelut sekä henkilöturvapainikepalvelun.

 

 Hankinta on jaettu kolmeen osa-alueeseen:

  1. Kokkolan vartiointipalvelut
  2. Lestijokilaakson vartiointipalvelut
  3. Perhonjokilaakson vartiointipalvelut

 

Osa-alueet vertaillaan erikseen ja kuhunkin osa-alueeseen valitaan yksi palveluntuottaja. Tarjoaja voi jättää tarjouksen yhteen tai useampaan osa-alueeseen.

 

Hankinnassa käytettiin sähköistä Cloudia-kilpailutusjärjestelmää ja hankintailmoitus julkaistiin Hilma-ilmoituskanavassa. Hankintamenettelynä oli avoin menettely.

 

Tarjousten jättöaika päättyi 5.10.2023 klo 12.00. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat tarjoajat:

  1. Kokkolan vartiointipalvelut: Securitas Oy ja STSEC Ky
  2. Lestijokilaakson vartiointipalvelut: Lestijokilaakson vartiointi Oy
  3. Perhonjokilaakson vartiointipalvelut: Vartiointipalvelu R Mikkola Oy

 

Tarjoajat täyttävät tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset ja Securitas Oy:n ja STSEC Ky:n tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia. Lestijokilaakson Vartiointi Oy:n ja Vartiointipalvelu R Mikkola Oy:n tarjoukset ovat tarjouspyynnön vastaisia, sillä ko. tarjoajat eivät tarjoa palveluportaalia. Tarjouspyynnön ja palvelukuvauksen mukaisesti dokumentoidun palveluportaalin/ raportointijärjestelmän ja sen käytön tulee sisältyä vartiointipalvelun kokonaisuuteen ja jokaiseen erilliseen vartiointipalveluun osana palvelua.

 

Valintaperusteena tarjouskilpailussa on kokonaistaloudellinen edullisuus, joka määräytyy halvimman hinnan perusteella. Laadun vähimmäisvaatimukset on määritelty tarjouspyynnössä. Tarjousten vertailu on oheismateriaalina.

 

Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintasopimus sen jälkeen, kun hankintapäätös on lainvoimainen ja tarjoaja on toimittanut tilaajalle tarjouspyynnössä ja sen liitteissä mainitut asiakirjat. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen hankintapäätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. Sopimus syntyy vasta, kun sopijapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

 

Lestijokilaakson ja Perhonjokilaakson osa-alueiden osalta ei ole saatu tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia. Kyseiset osa-alueet kilpailutetaan uudelleen ja uudessa hankintamenettelyssä voidaan tarvittaessa tarkastaa tarjouspyynnön vaatimuksia.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. sulkea Lestijokilaakson Vartiointi Oy:n ja Vartiointipalvelu R Mikkola Oy:n tarjoukset tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina edellä esitetyillä perusteilla;
2. valita Kokkolan vartiointipalveluiden (osa-alue 1) palveluntuottajaksi tarjousten vertailun mukaisesti halvimman tarjoajan;
3. että Lestijokilaakson ja Perhonjokilaakson vartiointipalvelut (osa-alueet 2 ja 3) tullaan kilpailuttamaan uudessa hankintamenettelyssä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi osa-alueiden 2 ja 3 saadut tarjousasiakirjat pidetään salassa julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 17 kohdan mukaisesti siihen saakka, kunnes hankintayksikkö on tehnyt ratkaisun uudessa hankintamenettelyssä.

 

Päätös Aluehallitus päätti 
1. sulkea Lestijokilaakson Vartiointi Oy:n ja Vartiointipalvelu R Mikkola Oy:n tarjoukset tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina edellä esitetyillä perusteilla;
2. valita Kokkolan vartiointipalveluiden (osa-alue 1) palveluntuottajaksi tarjousten vertailun mukaisesti halvimman tarjoajan STSEC Ky:n;
3. että Lestijokilaakson ja Perhonjokilaakson vartiointipalvelut (osa-alueet 2 ja 3) tullaan kilpailuttamaan uudessa hankintamenettelyssä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi osa-alueiden 2 ja 3 saadut tarjousasiakirjat pidetään salassa julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 17 kohdan mukaisesti siihen saakka, kunnes hankintayksikkö on tehnyt ratkaisun uudessa hankintamenettelyssä.

 

 

 Merk. hankintajohtaja Anne Harjunpää esitteli asian kokouksen alussa.