Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 30.10.2023/Pykälä 253


 

Ryhmäavustukset vuodelle 2024 ja vuoden 2023 ryhmäavustuksia koskeva selvitys

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 30.10.2023 § 253  

362/00.02.18/2023  

 

 

Valmistelija hallintolakimies Viivi Haanpää

 

Hyvinvointialuelain 27.2 §:n mukaan valtuustoryhmien toimintaedellytyksien parantamiseksi hyvinvointialue voi taloudellisesti tukea valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tukea myönnettäessä on yksilöitävä tuen käyttötarkoitus. Tuen määrä valtuustoryhmittäin on ilmoitettava hyvinvointialueen tilinpäätöksessä.

 

Hallintosäännön 189 §:n mukaan aluevaltuusto voi päättää ryhmille maksettavasta ryhmäavustuksesta. Aluevaltuusto on 24.10.2022 § 69 hyväksynyt ryhmäavustusten perusteet valtuustokaudelle 2022-  2025 (oheismateriaalina). Aluehallitus voi antaa tukeen liittyviä tarkempia määräyksiä.

 

Ryhmäavustukset vuodelle 2024

Ryhmäavustus myönnetään talousarvion määrärahan puitteissa. Ryhmätuen määrä on max 2.500 euroa valtuutettua kohden vuodessa sekä ryhmäkohtainen pohjaraha, joka on seuraavanlainen;

 

Ryhmän suuruus  Pohjaraha

1-5 valtuutettua  5 000 €

6-10 valtuutettu  6 000 €

11-15 valtuutettua  7 000 €

16-20 valtuutettua  8 000 €

21-24 valtuutettua  9 000 €

25-30 valtuutettua  10 000 €

 

Aluehallitukselle osoitetut ryhmäavustushakemukset ja käyttösuunnitelmat tulee toimittaa osoitteeseen kirjaamo(at)soite.fi 31.12.2023 mennessä.

 

Ryhmäavustusta haetaan lomakkeella (oheismateriaalina), jonka lisäksi edellytään käyttösuunnitelma, johon ryhmäavustushakemus perustuu. Ryhmäavustushakemukseen voidaan sisällyttää vain aluevaltuuston ohjeistuksessa määriteltyjä kustannuseriä.

 

Tukea voidaan myöntää ehdokkaita asettaneiden ja vaalien jälkeen valtuustoryhmän muodostaneiden puolueiden tai valitsijayhdistysten piirijärjestölle tai muille rekisteröidyille yhdistyksille.

 

Ryhmäavustuksia koskeva selvitys vuodelta 2023

Valtuustoryhmien tulee jättää aluehallitukselle vuoden 2023 ryhmäavustusten käyttöä koskevat kirjalliset selvitykset tuen käytöstä 31.1.2024 mennessä. Aluehallitukselle osoitetut selvitykset tulee toimittaa osoitteeseen kirjaamo(at)soite.fi. Selvityksen antamisessa käytetään Valtiontalouden tarkastusviraston piirijärjestöille laaditusta ilmoituslomakkeesta sovellettua versiota (Aluevaltuustoryhmätuki, vuosiselvityslomake, oheismateriaalina), johon tulee sisällyttää tiivis toimintakertomus erityisesti ryhmäavustuksen käytöstä.

 

Mikäli tuen saaja ei anna määräaikaan mennessä hyväksyttävää selvitystä tai tukea on käytetty vastoin tuen käyttötarkoitusta, tuki voidaan periä osin tai kokonaan takaisin. Tuen takaisinperinnästä päättää aluehallitus. 

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. käynnistää ryhmäavustusten hakuprosessin vuodelle 2024 ja pyytää jättämään aluehallitukselle osoitetut hakemukset 31.12.2023 mennessä;
2. pyytää vuoden 2023 ryhmäavustuksia koskevat selvitykset 31.1.2024 mennessä.

 

Päätös Jäsen Tomi Kivelä Mauri Salon kannattamana esitti, että ei käynnistetä ryhmäavustusten hakuprosessia.

Koska oli tehty pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli suoritettava äänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys siten, että äänestyksessä pohjaesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Kivelän esitystä kannattavat äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 8 JAA-ääntä (jäsenet Innanen, Alpia, Teerikangas, Lukkarinen, Ylikarjula, Pajunpää, Rautiola, Urpilainen) ja 2 EI-ääntä (jäsenet Kivelä, Salo). Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

Äänestystuloksen mukaisesti aluehallituksen päätökseksi tuli pohjaesitys.