Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 30.10.2023/Pykälä 245


 

Hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätös 2024-2025

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 25.09.2023 § 221 

 

 

 

Valmistelija Pelastusjohtaja Marko Hottinen

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätös on keskeinen asiakirja ja lakisääteinen päätös (laki pelastustoimen järjestämisestä 613/2021, 6 §), jossa määritellään pelastustoimen palveluiden ja tehtävien järjestäminen, kehittäminen, ohjaaminen ja valvonta. Pelastustoimen järjestämisestä hyvinvointialueella säädetään pelastustoimen järjestämislain lisäksi hyvinvointialueesta annetussa laissa (611/2021).

 

Palvelutasopäätös on ohjaava ja keskeinen työkalu hyvinvointialueen pelastustoimen kehittämiseen ja palveluiden saatavuuden arviointiin, mutta sillä on myös informatiivinen tarkoitus. Se on palvelulupaus hyvinvointialueen pelastustoimen palveluiden saatavuudelle, ja siinä asetetut tavoitteet perustuvat toimintaympäristön riskianalyysiin.

 

Palvelutasopäätös on laadittu sisäministeriön pelastustoimen palvelutasopäätöksestä antaman asetuksen (1225/2022) mukaisesti. Sisältö on laadittu sisäministeriön ja aluehallintoviranomaisen ohjauksessa.  Palvelutarpeen tunnistamisessa on huomioitu osallistavan päätöksenteon valmistelua henkilöstön ja sidosryhmien kommentointien pohjalta. Palvelutarpeen tunnistamisessa on hyödynnetty hyvinvointialueen asiakastarpeiden tunnistamista  Polis-kyselyn pohjalta (hyvinvointialuelaki 29 §, osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet) sekä vaikuttamistoimielimen näkökantoja.Turvallisuus- ja pelastuslautakunta on käsitellyt asiaa 19.9.2023 kokouksessaan.

 

Pelastustoimen järjestämislain mukaisesti hyvinvointialue seuraa palvelutasopäätöksen toteutumista omavalvonnan avulla ja arvioi toteutumisen perusteella, onko palvelutasopäätöstä tarpeen muuttaa palvelutasopäätöskauden aikana.

 

Oheismateriaalina  viimeisin versio hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätökseksi ja riskianalyysiksi lähetekeskustelun pohjaksi. Keskustelun pohjalta aluehallintoviranomaiselle lähetetään palvelutasopäätös lausuttavaksi ennen aluevaltuuston käsittelyä. Hyvinvointialueen aluevaltuusto päättää 13.11.2023 pelastustoimen palvelutasosta vuosille 2024-2025 pelastustoimen järjestämislain 3 ja 6 §:n sekä hallintosäännön 19 §:n mukaisesti.

 

 

 

Päätösesitys Aluehallitus merkitsee tiedoksi Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksen ja käy sen pohjalta jatkovalmistelua ohjaavan keskustelun sekä lähettää palvelutasopäätöksen aluehallintoviranomaiselle lausuntoa varten syyskuun loppuun mennessä.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.

 

 

 Merk. johtajaylihoitaja Piia Kurikkala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn kohdalla ennen päätöksentekoa klo 11:55.

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 30.10.2023 § 245  

115/00.02.17/2022  

 

 

Valmistelija pelastusjohtaja Marko Hottinen

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue on saanut 13.10.2023 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston lausunnon Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätöksestä. Avin lausunto ja viimeisin versio palvelutasopäätöksestä on kokouksen oheismateriaalina.

 

AVI on arvioinut lausunnossa asetuksen 1225/2022 10 §:n mukaisesti palvelutasopäätöstä ja sen sisältöä. Palvelutasopäätöstä on uudelleen valmisteltu niiden lukujen osalta (1.6; 1.7; 2.1; 2.2;  4.1.2; 4.2.2.8; 4.2.2.10 ; 4.2.3; 4.3.1; 4.5.3 ja 4.5.5), jossa asiantuntijan arvion mukaan minimivaatimus palvelutasosta on ollut puutteellinen. Turvallisuus- ja pelastuslautakunta käsittee palvelutasopäätöksen muutosesitykset 27.10.2023 kokouksessa.

 

Aluehallintoviranomaisen asiantuntijalausunnon huomiot on huomioitu näiden lukujen sisällön valmistelussa sillä tasolla, mitä taloudellisin ja toiminnan reunaehdoin on toteutettavissa sisältäen lyhyen aikavälin tavoitteiden määrittelyn vaaditun palvelutason saavuttamiseksi. Palvelutason kirjauksia ja tavoitetiloja on tarkennettu  asiantuntijalausunnon avulla. Avin asiantuntija-arvion mukaiset palvelutason lisäykset tulevat lisäämään merkittävästi pelastustoimen rahoitustarvetta tulevina vuosina kulurakenteen kasvuna, jonka kattamiseksi ei ole osoitettu erillistä rahoitusta.

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää esittää aluevaltuuston hyväksyttäväksi Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätöksen vuosille 2024-2025.

 

Päätös Aluehallitus päätti esittää aluevaltuuston hyväksyttäväksi Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätöksen vuosille 2024-2025.

 

 

 Merk. kansalliskielilautakunnan pj Marlén Timonen poistui kokouksesta asian esittelyn aikana klo 12.35.