Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 13.11.2023/Pykälä 266


Liite A § 266 Osavuosikatsaus 1-9_2023

 

Osavuosikatsaus 1-9/2023

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 13.11.2023 § 266  

2045/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

 

Liitteenä esitetään Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen osavuosikatsaus 1-9/2023. Katsaus sisältää seuraavat asiat:

  • Hyvinvointialueen tuloslaskelma ja tase sekä talousarvion toteutuminen
  • Investoinnit
  • Toiminnan katsaukset: hyvinvointialuejohtaja, professioiden edustajat ja toimialuejohtajat
  • Keskeiset henkilöstöön liittyvät asiat
  • Sisäisen tarkastuksen havainnot

 

Nostona osavuosikatsauksesta alla esitetään tuloslaskelma 1-9/2023. Tulos on esitetty tarkemmin edellisessä aluehallituksessa (13.11.2023.

 

 

TA 2023

Toteuma 1-9/2023

Toteuma-%

TOIMINTATUOTOT

 

 

 

Myyntituotot

45,2

34,6

76,4 %

Maksutuotot

21,0

16,0

76,1 %

Tuet ja avustukset

9,4

7,0

74,8 %

Muut toimintatuotot

5,7

4,9

85,5 %

Ulkoiset tuotot

81,3

62,4

76,8 %

Palkat ja palkkiot

-160,4

-126,4

78,8 %

Henkilöstösivukulut

-39,7

-31,1

78,5 %

Asiakaspalvelujen ostot

-61,7

-47,1

76,4 %

Muiden palv ostot

-54,0

-41,5

76,8 %

Aineet, tarv ja tavarat

-31,6

-23,3

73,7 %

Avustukset

-8,3

-5,5

66,5 %

Muut toimintakulut

-16,5

-12,3

74,2 %

Ulkoiset kulut

-372,3

-287,3

77,2%

TOIMINTAKATE

-291,0

-224,8

77,3 %

Valtion rahoitus

300,1

225,0

75,0 %

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

-0,9

-0,5

58,0 %

VUOSIKATE

8,2

-0,4

-4,6 %

Poistot ja arvonalentumiset

-8,2

-7,4

90,1 %

Yli/-Alijäämä

0,0

-7,8

 

 

Tulos 2023 on aluevaltuuston määrämä sitova tavoite. Muita sitovia tavoitteita ovat rahoituslaskelman sisältämä talousarviolainan enimmäismäärä sekä investointien kokonaismäärä. Kaksi jälkimmäistä tavoitetta ovat toteutumassa. Tulos tulee jäämään tavoitteesta, sillä talousarvion mukaiseen nollatulokseen ei tulla pääsemään. Talousarvion päivittämistä tässä kohdin vuotta ei nähdä tarkoituksenmukaiseksi. Aluehallitukselle on tuotu ja tuodaan jatkossakin kuukausittain tiedoksi tulos. Myös arvio koko vuoden tuloksesta on esitetty aluehallitukselle mm. osavuosikatsauksessa 1-6/2023 ja osana talousarvion 2024 valmistelua.

 

Liite A § 266 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen osavuosikatsaus 1-9/2023

 

Päätösesitys Aluehallitus merkitsee tiedoksi Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen osavuosikatsauksen 1-9/2023.

 

Päätös Hyvinvointialuejohtaja muutti kokouksessa päätösesityksen seuraavanlaiseksi: Aluehallitus merkitsee tiedoksi Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen osavuosikatsauksen 1-9/2023. Samalla aluehallitus toteaa, että talousarvio 2023 on menojen osalta ylittymässä siten, että arvioitu alijäämäennuste on 8-10 miljoonaa euroa.

Aluehallitus päätti asiasta hyvinvointialuejohtajan kokouksessa antaman muutetun päätösesityksen mukaisesti.

 

 

 Merk. talousjohtaja Helinä Saarela esitteli asian kokouksen alussa.