Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 13.11.2023/Pykälä 267


 

Omavalvonnan ja järjestämisen toimintamalli ja siihen liittyvät virkanimikemuutokset

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 13.11.2023 § 267  

4298/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija johtajaylilääkäri Katja Virta

 

Lakia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021 sovelletaan hyvinvointialueesta annetussa laissa (611/2021) tarkoitetun hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen, kehittämiseen, ohjaukseen ja valvontaan. Hyvinvointialueen omavalvonnasta säädetään lain 40 §:ssä (6 luku). Omavalvonnan tulee kattaa kaikki hyvinvointialueen järjestämät ja sen lukuun tuotetut palvelut. Omavalvonnan tulee olla riippumatonta, itsenäistä toimintaa ja sen tulee omata toimivaltaa viedä asioita eteenpäin.

 

Omavalvonta seuraa tehtävien lainmukaista hoitamista. Sen tehtävä on valvoa, että palvelut ovat sisällöltään, laajuudeltaan ja laadultaan asiakkaiden ja potilaiden tarpeen ja turvallisuuden edellyttämiä. Palveluiden yhdenvertainen toteuttaminen, yksityisten palveluntuottajien kanssa tehtyjen sopimusten noudattaminen ja palveluiden saatavuuden, jatkuvuuden, turvallisuuden ja laadun valvonta ovat valvonnan alaisia. Henkilöstön riittävyys ja tilojen ja laitteiden turvallisuus ja soveltuvuus kuuluvat myös omavalvonnan alle. Valvonnasta laaditaan julkaistava raportti neljän kuukauden välein.

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelta on puuttunut omavalvontaan keskittyvä yksikkö. Esitämme uudeksi toimialueeksi Järjestämisen palveluja, joka sisältää kaksi erillistä vastuualuetta: TKIO ja osallisuus sekä Laatu ja valvonta.

 

 

 

Näiden toimintojen tuominen pois Konsernipalveluiden toimialueesta takaa niiden riippumattomuuden ja mahdollistaa myös kyseisen toimialueen valvonnan. Järjestämisen palvelujen johtajaksi nimetään kaksivuotiseksi kaudeksi yksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjistä hyvinvointialuejohtajan toimesta. Laadun ja valvonnan vastuualuetta johtaa laatu- ja valvontajohtaja, johon siirretään laatupäällikkö Sari Timonen. TKIO ja osallisuus -vastuualuetta johtaa kehitysjohtaja, johon siirretään muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari.

 

Järjestämisen ja omavalvonnan toimintamallin mahdollistamiseksi tullaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan esittämään seuraavaa rakenteellista muutosta:

  1. Konsernipalveluista Koulutuspalvelut, laatu, turvallisuus vastuualue siirtyy järjestämisen puolelle
  2. Konsernipalveluiden henkilöstöpalveluiden palvelualueen sisällä Työhyvinvointi siirretään palvelussuhdeasioiden vastuualueelle
  3. Konsernipalveluista TKIO ja osallisuus -vastuualue siirtyy järjestämisen puolelle

 

 

 

 

Hallintosäännön 20 §:n mukaan aluehallituksen tehtävänä on vastata hyvinvointialuekonsernin omistajaohjauksesta sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen muiden tuottajien ohjauksesta ja valvonnasta sekä huolehtia hyvinvointialueen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

 

Omavalvonnan organisatorisesta toteuttamisesta johtuvat hallinto- ja johtosäännön sekä 13.02.2023 § 42 hyväksytyn Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen omavalvontaohjelman muutostarpeet arvioidaan erikseen ja tuodaan valmistelun jälkeen päätöksentekoon toimivaltaisille toimielimille. Toimintamalli edellyttää  organisaatio- ja budjettirakennemuutoksia, josta päätetään muodollisesti aluevaltuustossa osana 1.1.2024 voimaan tulevaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Muutokset käsitellään työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain mukaisesti.

 

Hallintosäännön 49 §:n mukaan aluehallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. osaltaan hyväksyä kuvatun järjestämisen ja omavalvonnan toimintamallin;

2. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan nimeämään yhden sosiaali- ja terveydenhuollon koordinaattorin (johtajaylilääkäri, johtajaylihoitaja, sosiaalijohtaja) järjestäjän edustajana johtamaan järjestämisen ja omavalvonnan toimintaa kaksivuotiskaudeksi kerrallaan;

3. hyväksyä laatupäällikön virkanimikkeen muuttamisen laatu- ja valvontajohtajaksi;

4. hyväksyä muutosjohtajan virkanimikkeen muuttamisen kehitysjohtajaksi;

5. että, muutokset käsitellään työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain mukaisesti.

 

Päätös Aluehallitus päätti kohdat 1.-5. päätösesityksen mukaisesti.