Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 04.03.2024/Pykälä 73


Liite A § 73 Vanhusneuvosto_vuosiraportti_2023

 

Vanhusneuvoston vuosiraportti 2023

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 04.03.2024 § 73  

168/00.02.01/2024  

 

 

Valmistelija osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö Jussi Salminen

 

Asiakas- ja kuntalaisosallisuus voidaan jakaa kolmeen osaan; edustukselliseen osallisuuteen (Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto, aluehallitus, lautakunnat ja vaikuttamistoimielimet), suoraan osallisuuteen (kuulemis- ja keskustelutilaisuudet, aloitteet/ palautteet sekä kokemusasiantuntijuustoiminta) ja tieto-osallisuuteen (viestintä, tiedottaminen, julkisten asiakirjojen päätökset, vaikutusten ennakkoarviointi, tutkimukset ja nettialustat).

 

Hyvinvointialuelaissa määrätään, että aluehallituksen on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi hyvinvointialueen vanhusneuvosto. Vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien toimielinten jäsenistä siten, että kustakin kunnasta valitaan vähintään yksi edustaja. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen vanhusneuvostoon valittiin kaikkiaan 10 jäsentä, joista kolme Kokkolasta ja muista alueen kunnista yksi edustaja. Lisäksi aluehallituksesta kaksi edustajaa.

 

Vaikuttamistoimielinten, kuten vanhusneuvoston, tärkein tehtävä on olla tiedon, kokemuksen ja palautteen vaihtaja asiakkaiden, kuntien, järjestöjen, kokemusasiantuntijoiden ja Soiten välillä. Vanhusneuvosto tekee kehittämisehdotuksia ja antaa lausuntoja sekä auttaa toimi- ja palvelualueita kehittämään palveluja ja palveluprosesseja. Tässä työssä ajankohtaisen tiedon saaminen on erityisen tärkeää. Kaikissa jo syksyllä 2022 aloittaneissa vaikuttamistoimielimissä on hyödynnetty toimialuejohtajia ja muita asiantuntijoita.

 

Raportointivuonna 2023 vanhusneuvosto kokoontui viisi kertaa puheenjohtaja Mikko Hännisen johdolla. Vanhusneuvosto käsitteli kokouksissaan yhteensä 47 pykälää. Kokoukset ovat olleet lähtökohtaisesti fyysisiä, mutta kokoukseen on voinut osallistua myös Teamsin välityksellä. Viiden kokouksen lisäksi oli Teamsillä kolme vaikuttamistoimielinten yhteistä iltakoulua 16.2., 3.5. ja 23.11.2023. 

 

Vanhusneuvosto päätti kokouksessaan 21.2.2024 pykälässä kuusi (6) hyväksyä vanhusneuvoston vuosiraportin vuodelta 2023 ja lähettää sen aluehallitukselle tiedoksi.

 

 Liite A § 73, Vanhusneuvoston vuosiraportti 2023

 

Päätösesitys Aluehallitus merkitsee tiedoksi vanhusneuvoston vuoden 2023 vuosiraportin.

 

Päätös Aluehallitus merkitsi tiedoksi vanhusneuvoston vuoden 2023 vuosiraportin.