Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 15.08.2022/Pykälä 87


Johtajasopimus_Liite

 

Johtajasopimuksen solmiminen hyvinvointialuejohtajan kanssa

 

KPHVAHAL 15.08.2022 § 87  

63/00.02.01/2022  

 

 

Valmistelija Hallintolakimies Vilma Kiilunen

 

Aluevaltuusto on valinnut Minna Korkiakoski-Västin Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajaksi kokouksessaan 25.5.2022. Päätös on lainvoimainen.

 

Hyvinvointialueesta annetun lain 46 §:n mukaan hyvinvointialueen ja hyvinvointialuejohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan hyvinvointialueen johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuksen hyväksyy aluehallitus.

 

Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä hyvinvointialuejohtajan ja aluehallituksen puheenjohtajan työnjaosta hyvinvointialueen johtamisessa. Otettaessa sopimukseen työnjakoa koskevia määräyksiä on otettava huomioon, mitä hallintosäännössä määrätään.

 

Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla johtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet 47 §:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta ratkaistaan. Johtajasopimuksessa voidaan tällöin menettelyn ohella sopia johtajalle maksettavasta erokorvauksesta.

 

Hallintosäännön 4 §:n mukaan aluehallituksen puheenjohtaja vastaa hyvinvointialuejohtajan johtajasopimuksen valmistelusta ja huolehtii aluehallituksen ja aluevaltuuston kytkemisestä valmisteluprosessiin tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

Hallintosäännön 160 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

 

Liite A§87: Keski-Pohjanmaan hyvinvointialuejohtajan johtajasopimus

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää:
1. että tämä asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta, koska esittelijä ja hänen sijaisekseen määrätty on estynyt tai esteellinen käsittelemään asiaa.
     
2. hyväksyä liitteenä olevan Keski-Pohjanmaan hyvinvointialuejohtajan johtajasopimuksen.

3. valtuuttaa aluehallituksen puheenjohtajan neuvotellen täydentämään ja allekirjoittamaan johtajasopimuksen hyvinvointialuejohtajan kanssa.

4. saattaa asian tiedoksi aluevaltuustolle.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.

 

 Hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (hallintolain 28 § 1-kohta, asianosaisuus).

 

 Rajaniemi, Oikarinen-Nybacka, Kurikkala, Leppälä ja Salminen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.