Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 12.12.2022/Pykälä 230


LiiteA §230_Pelastustoimen palvelutasopäätös

 

Pelastustoimen palvelutasopäätös

 

KPHVAHAL 12.12.2022 § 230  

115/00.02.17/2022  

 

 

Valmistelija vs. pelastusjohtaja Jouni Leppälä, vs. pelastuspäällikkö Antti Kätevä, pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen

 

 

Palvelutasopäätös on hyvinvointialueen pelastustoimen lakisääteinen päätös siitä, kuinka se järjestää pelastustoimen lakisääteiset ja palvelutasopäätöksessä sovitut muut tehtävät alueellaan. Keskeisen osan näistä palveluista muodostavat lakisääteiset tehtävät, joita ovat mm. pelastustoimelle kuuluva ohjaus, neuvonta, turvallisuusviestintä, valvonta (palotarkastustoiminta) ja pelastustoiminta. Pelastustoimelle vapaaehtoisia tehtäviä ovat mm. ensihoitopalvelua tukeva ensivastetoiminta sekä kuntien varautumisen tukeminen.

 

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselle on laadittu Pelastuslain (379/2011) perusteella palvelutasopäätös vuosille 2021-2025. Hyvinvointialueet ja myös hyvinvointialueen pelastustoimi aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta. Valtakunnallisten linjausten mukaan hyvinvointialueen pelastustoimen ensimmäinen palvelutasopäätös laaditaan vuoden 2023 aikana. Koska Kesi-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos jakautuu kahden hyvinvointialueen alueelle, on nähty tarpeelliseksi tehdä teknisiä muutoksia voimassa olevaan palvelutasopäätökseen. Tämä sisältää keskeisimmät linjaukset, joiden mukaisesti Keski-Pohjanmaan pelastustoimi järjestetään vuonna 2023. Vuoden 2023 aikana laaditaan uusi hyvinvointialueen palvelutasopäätös, joka tulee voimaan vuoden 2024 alusta.

 

LiiteA §230 Pelastustoimen palvelutasopäätös

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää merkitä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen tiedoksi ja hyväksyy siihen tehtävät pelastuslaitoksen jakautumisesta aiheutuvat tekniset  muutokset.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 Merk.tied.vs.pelastusjohtaja Jouni Leppälä ja pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen esittelivät asiaa kokouksen alussa.